Telefon: 34 356 24 64 | email: kalu@praca.gov.pl

imgimgimg
wtorek, 09.10.2012 08:57

Zasoby informacji zawodowej


Zasoby informacji zawodowych oraz innych informacji pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy obejmują informacje o:

-zawodach i specjalnościach, w tym o zadaniach, czynnościach zawodowych i wymaganiach psychofizycznych oraz szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach i specjalnościach;

- rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności;

- zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej;

- szkołach i instytucjach szkoleniowych;

- stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;

- metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;

- sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;

- zasadach przygotowywania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych;

- stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;

- warunkach świadczenia pracy;

- warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;

- projektach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 

Zasoby informacji są udostępniane w tutejszym urzędzie pracy w postaci papierowej, audiowizualnej lub elektronicznej, w tym na stronie internetowej urzędu pracy.

Przydatne materiały i linki:

http://www.psz.praca.gov.pl

http://www.doradca-zawodowy.pl

http://ksu.parp.gov.pl/pl

http://ris.praca.gov.pl/ris/index.ftl

http://www.eures.praca.gov.pl

http://www.pracuj.pl/cv-zyciorys.htm

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,74861.html

http://www.pracuj.pl/list-motywacyjny.htm

http://zielonalinia.gov.pl

http://www.puplubliniec.samorzady.pl/kat/id/75

http://www.puplubliniec.samorzady.pl/kat/id/3

http://www.biznes-plan.org

http://pl.jobrapido.com

http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl/index.action

http://www.pomaturze.pl

http://kraz.praca.gov.pl/StronaGlowna.aspx

http://pl.jobbaloon.com

Informacje o artykule

Zredagował(a): Pilarski Mariusz
Data powstania: 09.10.2012 08:57
Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2013 08:54
Liczba wyświetleń: 12134
Drukuj Stworz PDF
środa, 06.01.2010 10:36

PORADNICTWO ZAWODOWE


 

Doradcy Zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy
przyjmują interesantów w:

pokojach: 3 (parter), 02 i 03 (przyziemie), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 – 15.00
oraz pod numerami telefonów: 34-3506073, 34-3506088, 34-3506089

Każdy, kto chce podjąć aktywność zawodową może skorzystać
z fachowej porady i pomocy doradców zawodowych

Poradnictwo zawodowe jest usługą bezpłatną


Doradca zawodowy świadczy pomoc osobom, które:
- chcą znaleźć pracę,
- stoją przed wyborem pierwszej pracy,
- chcą zmienić zawód,
- chcą kontynuować naukę i nie wiedzą, jaki kierunek wybrać.

Przyjdź do doradcy zawodowego, jeśli chcesz się dowiedzieć:
- jak skutecznie poszukiwać pracy,
- jak sporządzić dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny),
- jakie wymogi stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

Doradca zawodowy pomoże Ci:
- zaplanować ścieżkę kariery zawodowej,
- ustalić drogi do osiągnięcia sukcesu zawodowego,
- przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.


Spotkanie z doradcą zawodowym odbywa się na zasadach dostępności i równości.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Pilarski Mariusz
Data powstania: 06.01.2010 10:36
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2010 11:20
Liczba wyświetleń: 16213
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimg