Telefon: 34 356 24 64 | email: kalu@praca.gov.pl

imgimgimg

AKTUALNOŚCI

Informacja dot.członków Rad Nadzorczych

czwartek, 05.03.2015 11:57

Ubezpieczenie zdrowotne

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie – dzięki systemowi eWUŚ. Wobec tego w bazie NFZ powinny być aktualne dane o ubezpieczonych i członkach ich rodzin.

czwartek, 14.02.2013 13:46

OPŁATA SKARBOWA

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu informuje, że jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej tekst jednolity (Dz.U. z 2016r poz. 1827) W związku z tym w oparciu o przepisy w/w ustawy będzie pobierana opłata skarbowa od niektórych wydawanych przez tut. urząd zaświadczeń.

czwartek, 14.02.2013 13:42

Nowe rozwiązania na stronie

środa, 03.11.2010 08:02

Strona:

imgimgimgimg