Telefon: 34 356 24 64 | email: kalu@praca.gov.pl

imgimgimg

AKTUALNOŚCI

Wolne oferty staży

środa, 11.04.2018 09:00

Plan Szkoleń 2018

wtorek, 10.04.2018 10:51

Szkolenie- spawanie metodami TIG-MAG

wtorek, 10.04.2018 10:23

Wstrzymanie naboru wniosków na staże

poniedziałek, 09.04.2018 11:52

Forum Doradztwa Zawodowego

poniedziałek, 09.04.2018 09:55

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2018

środa, 28.03.2018 10:03

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów wypłacanych z Fundusz Pracy z tytułu odbywania stażu, szkolenia, studiów podyplomowych, kontynuacji nauki.

Powyższa zmiana nie dotyczy stypendiów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864), stypendia wypłacane z Funduszu Pracy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019r. zostały objęte zaniechaniem poboru podatku dochodowego. Oznacza to, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby, która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek. Informacja o zmianach dot. opodatkowania stypendiów oraz wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego znajdują się na stronie internetowej www.puplubliniec.samorzady.pl

czwartek, 15.02.2018 14:13

Strona:

imgimgimgimg