Telefon: 34 356 24 64 | email: kalu@praca.gov.pl

imgimgimg
poniedziałek, 07.08.2017 08:54

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów wypłacanych z Fundusz Pracy z tytułu odbywania stażu, szkolenia, studiów podyplomowych, kontynuacji nauki.


Powyższa zmiana nie dotyczy stypendiów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864), stypendia wypłacane z Funduszu Pracy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019r. zostały objęte zaniechaniem poboru podatku dochodowego. Oznacza to, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby, która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek. Informacja o zmianach dot. opodatkowania stypendiów oraz wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego znajdują się na stronie internetowej www.puplubliniec.samorzady.pl

 

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego
od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.

 Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.

Możesz skorzystać ze Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.

Razem z wnioskiem powinieneś złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, tzn. PIT, który złożyłeś za 2016 r.

Pamiętaj, aby w części A zeznania MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA w pozycji 10 zaznaczyć kwadrat nr 2 „korekta zeznania”. Ponadto w części D zeznania DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW w kolumnie b „Przychód” nie wykazywać otrzymanego w 2016 r. stypendium, natomiast w kolumnie f „Zaliczka pobrana przez płatnika” w wierszu dotyczącym innych źródeł wskazać zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika (urząd pracy). Jest to odpowiednio: poz. 89 w PIT-36 albo poz. 63 w PIT-37. Wysokość tej zaliczki jest wskazana w rocznej informacji PIT-11 wystawionej za 2016 r. w poz. 48.

 

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2017 r.  

Jeżeli w 2017 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, od którego pobrana została zaliczka na podatek dochodowy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.

Możesz skorzystać ze Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.

Jeżeli nie złożysz takiego wniosku, to nadpłacony podatek odzyskasz rozliczając swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2017 r. na podstawie rocznej informacji PIT-11 wystawionej przez płatnika (urząd pracy). W takim przypadku pobraną przez płatnika i wykazaną w PIT-11 zaliczkę na podatek należy przenieść do zeznania podatkowego.

Nadpłatę przekazuje się na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu aktualizacyjnym ZAP-3 albo na aktualny adres miejsca zamieszkania wskazany w zeznaniu (PIT). Aktualny adres miejsca zamieszkania można wskazać również w zgłoszeniu ZAP-3.

 

Stypendia za miesiąc kwiecień 2017 r. zostały ponownie przeliczone przez Powiatowy Urząd Pracy, a nadpłacony podatek przekazany na rachunek bankowy osoby bezrobotnej, natomiast stypendium za miesiąc maj 2017r został przekazany lub wypłacony w prawidłowej wysokości, wobec tego nie ma konieczności kontaktowania się w tym względzie z Powiatowym Urzędem Pracy.

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik wniosek do Naczelnika urzędu skarbowego 2017-08-07 09:02:47 Strzoda Beata
załącznik wniosek do Naczelnika urzędu skarbowego 2017-08-07 09:00:55 Strzoda Beata

Informacje o artykule

Zredagował(a): Beata Strzoda
Data powstania: 07.08.2017 08:54
Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2017 10:10
Liczba wyświetleń: 451
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimg